Töitä!-hanke auttaa korkeasti koulutettuja työllistymään. Hanke tarjoaa

  • ura- ja työnhakuneuvontaa,
  • henkilökohtaista konsultointia,
  • työnhaun tehostamisen työkaluja, mm. uudet työnhaun menetelmät, sosiaalinen media työnhaussa ja video-CV:t,
  • monipuolista osaamisen kehittämistä, mm. kieli- ja kommunikaatiokoulutukset, projektinhallinta- ja innovointivalmennukset,
  • mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön projektityön kautta, ja
  • tukea yrittäjyysvaihtoehdon miettimiseen ja pehmeän startin yrittäjyyteen.

Lisäksi, yhteistyössä TE-toimistojen kanssa, hanke tukee myös keskeytyneiden opintojen valmiiksi saattamista.

 

Hanketoimijat Tampereen yliopisto, Turun AMK, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi ovat menestyksekkäästi kehittäneet toimintatavan, joka on käytännössä koettu tehokkaaksi avuksi työnhaussa. Hankkeen tarjoamasta ohjelmasta ja tuesta voi kukin osallistuja räätälöidä itselleen sopivan kokonaisuuden. Osallistujat pääsevät myös itse vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja hienosäätämään sitä.