Jobb!-projektet stöder högt utbildade till sysselsättning.

Projektet riktar sig till arbetslösa högt utbildade arbetssökande. Till målgruppen hör även arbetssökande som slutför avbrutna studier för högskole-examen på arbetslöshetsunderstöd.

Projektet erbjuder deltagarna vägledning, individuell konsultering, effektiv jobbsökning samt förbättrad kunskap om arbetslivet. Deltagarna erbjuds också språk- och kommunikationsträning samt gruppstöd. Deltagarna erbjuds att med hjälp av sakkunniga ta i bruk nya jobbsökningsmetoder, såsom sociala medier och video-CV.

Projektparterna Tammerfors universitet, Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet och Åbo Akademi har utvecklat en framgångsrik verksamhetsmodell, som i praktiken har visat sig verkningsfull. Deltagarna kan med hjälp av projektet skräddarsy egna program, som motsvarar de individuella behoven. Deltagarna har också möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

Projektet stöder samarbete med företag via projektaktiviteter. Deltagarna får stöd både av den egna gruppen och coacherna, samt ges möjlighet till nätverkande med organisationer och företag i regionen.

Företagande behandlas mångsidigt och projektet erbjuder mjukstart i företagande och affärsideutveckling via mentorstöd och grupphandledning.

I samarbete med arbetskraftsbyrån stöder projektet även slutförande av högskolestudier, som eventuellt blivit på hälft.

Projektet har verksamhet i Åbo- och Tammerfors-regionen.

Projektet pågår 1.11.2015-31.12.2017 och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Huvudfinansiär är ELY-central i Tavastland.