Jobb! projektet erbjuder stöd åt högt utbildade arbetssökande.

Jobb! erbjuder deltagarna stöd och vägledning till sysselsättning på finska och svenska. Du kan erhålla individuell vägledning i jobbsökning, få hjälp med skrivande av CV och arbetsansökan, få stöd för produktion av video-CV och jobbsökning via sociala medier, träning i jobbsökning på svenska och engelska, delta i företagsbesök m.m.

Information om aktuella evenemang, kurser och gruppaktiviteter.

Fyll in ansökan att delta i Jobb! projektet!