Skip to main content

Vertaisryhmästä voi ammentaa uusia näkökulmia ja toiveikkuutta omaan työnhakuunsa

Kirjoittanut: Otto Kanervo ja Onnistujat -ryhmä

Töitä! -projektin ja Urapurjeen ensimmäinen työnhaunvertaisryhmä alkaa olla onnistuneesti takana. Olemme kokoontuneet syksyn aikana yhdeksän kertaa pienryhmässä pohtimaan nykyaikaisen työnhaun kiemuroita sekä hakemaan töitä. On siis tilinpäätöksen aika. Mitä menneistä viikoista jäi meille käteen?

Ensin on ehkä kuitenkin syytä aloittaa aivan perusteista, sillä vertaisryhmätoiminta ei ole Suomessa vielä kovin tunnettua työnhaun kontekstissa ja saattaa siksi herättää kysymyksiä ja epäluuloja. Mitä hyötyä vertaisryhmästä voi saada omaan työnhakuunsa vai voiko ylipäätään mitään?

Yleisesti vertaisryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jonka jäsenet kokevat toisensa yhdenvertaisiksi jonkin tekijän, kuten koulutuksen tai työllisyystilanteen, suhteen. Vertaisryhmässä jaetaan kokemuksia, tukea, palautetta sekä uusia näkökulmia ja samalla luodaan luottamusta tulevaisuuteen. Ryhmä palvelee ja tukee siihen osallistuvia yksilöitä heidän omien ajatustensa, asenteidensa, tunteidensa, tietojensa ja taitojensa jäsentämisessä. Vertaisryhmän toiminta nojaa osallistujien tasa-arvoisuuteen, aktiivisuuteen, yhteisiin kokemuksiin sekä ehdottomaan luottamukseen osallistujien kesken.

Tässä valossa oman ryhmämme toiminta onnistui erinomaisesti. Vaikka alku on tunnetusti aina hankalaa, niin nopeasti ryhmämme löysi yhteisen sävelen. Osallistujien sopivasti yhtenäinen, mutta silti riittävän erilainen koulutustausta, sekä yhteiset haasteet työnhaussa hitsasivat ryhmämme nopeasti yhteen. Alussa jo pelkästään yhdeksän erilaisen uratarinan kuuleminen oli palkitsevaa siitä näkökulmasta, että kukaan ei ole yksin työnhaun haasteiden edessä, vaan vastaavia hankaluuksia löytää koulutusta vastaavia töitä on myös monilla muilla osaavilla ja fiksuilla ihmisillä.

Ryhmä auttoi meitä myös rytmittämään ja jäsentämään omaa työnhakuamme, sillä se rakentuu yhdeksän viikon joustavasti muokattavalle ohjelmalle, joka on Akavan liittojen uravalmentajien suunnittelema ja käytössä vastaavissa korkeakoulutettujen työnhakuryhmissä Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Eri tapaamiskertojen aiheet vaihtelivat ansioluetteloiden ja hakemusten kommentoinnista oman osaamisen tunnistamisen kautta arvojen ja persoonallisuuden tarkasteluun. Monta silmää ja erilaista näkökulmaa olivat suureksi avuksi ansioluettelon ja hakemusten päivittämisessä.

Muodollista ohjelmaa tärkeämpää ryhmämme toiminnassa oli toiveikkuus, aktiivisuus ja innokkuus, jota vertaistuki toi työnhakuun. Ryhmästä saimme tukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta ja saatoimme peilata omia ajatuksia toisten jakamiin ajatuksiin. Luottamuksen synnyttyä ajatukset työelämästä ja työnhausta alkoivatkin nopeasti lennellä. Kun joku kertoi omasta kokemuksestaan, niin muut jatkoivat ajatusta. ”Mutta hei eikös näin voisi ajatella?”, ”Oletko kokeillut tätä?”, ”Tiedätkö tämän työnantajan, niillä voisi olla tarvetta osaamisellesi?” ”Oletko jo hakenut tätä paikkaa?”, ”Luitko lehdestä sen artikkelin?

Asioiden käsittely porukassa auttoi meitä selkiyttämään asioita ja muodostamaan jäsenneltyä kuvaa omasta tilanteesta sekä vahvisti viestintä- ja vuorovaikutustaitojamme.

Parasta kaikessa oli kuitenkin yhteinen tavoite ja motivaatio, jota toisten ryhmäläisten onnistumisista saattoi ammentaa. Ryhmämme tulokset olivatkin toiveita herättäviä, sillä yhdeksän viikon aikana alkuperäisestä ryhmästämme työllistyi kolme henkilöä. Kutistuva ryhmä ei masentanut meitä, vaan kannusti. Jos muutkin onnistuvat, niin miksen minäkin. Ryhmämme osasi aidosti iloilta muiden onnistumisista. Kääntää muiden onnistumiset ryhmämme yhteiseksi päämääräksi.

Kiitos syksyn vertaisryhmään osallistuneille. Kuluneet viikot ovat olleet hauskaa ja hyödyllistä aikaa kaikille. Vertaisryhmätoiminnassa on järkeä.


Urapurjeen toinen Vinssi-pienryhmä aloittaa 29.11.2016 – jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan tästä

Vinssi- pienryhmiin voivat osallistua kaikki Varsinais-Suomen alueella asuvat korkeasti koulutetut tai työelämässä vastaavat valmiudet saaneet, jotka ovat ilmoittautuneet TE-toimistossa työttömiksi työnhakijoiksi, tai ovat työttömyys uhan alla. Ryhmän tarkoitus on edistää työnhaussa tarvittavaa osaamista ja lisätä omia kontakteja ja verkostoa. Ryhmään valittavat henkilöt eivät kilpaile samoista työpaikoista.

Lisätietoja:
Mia Adolfsson, Urapurje/Vinssi-pienryhmä
+358 40 574 66 68 / mia.adolfsson@tek.fi
Lisätietoja myös verkossa: http://urapurje.strikingly.com/

Kirsti Haihu, Töitä! Osaaminen käyttöön -hanke
+358 40 515 7865 / kirsti.haihu@utu.fi
Pekka Tenhonen, Töitä! Osaaminen käyttöön -hanke
+358 2 215 4769 / pekka-tenhonen@abo.fi

Kohti unelmaduunia!

Kirjoittanut Riikka Kulmala, lehtori, Turun AMK

LeanInno – valmennus eli matka kohti unelmaduunia alkoi perjantaina 8.4.2016 kahdeksan osallistujan ja neljän valmentajan voimin. Matkan tavoitteena on saada Töitä! LeanInno valmennuksessa haetaan oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti haasteita yrityksistä ja organisaatioista. Näihin haasteisiin vastataan tiimiytymällä ja hyödyntämällä uusimpia työkaluja ja menetelmiä, kuten LeanStartup, palvelumuotoilu ja Value Proposition Design.

Ensimmäinen valmennuspäivä aloitettiin fiilisringissä ja tutustumalla toisiimme. Konkreettinen matka kohti Töitä! alkoi post-it – harjoituksella. Kukin sai kirjoittaa 50 – 100 asiaa, joita itselle nousi mieleen aiheesta Töitä! Kukin laittoi omat lappunsa seinälle ja ne järjestettiin kokonaisuuksiin omavalintaisen teeman mukaan. Tämän jälkeen kukin sai poimia seinältä omat tärkeät sanansa.

Kohti unelmaduunia_kuva1

Tärkeitä asioita; mm. halu itsensä kehittämiseen, toisten kokemuksista ja osaamisista oppimiseen, ammatillisuus ja työnkuvan sekä esiintymisvarmuuden kasvattaminen, hissipuheet, yhteisöllisyys, työkavereista nauttiminen, Life Circe, unelmat, ideat, mahdollisuudet, oman yrityksen kehittäminen, tekemisen ilo, itsensä arvostaminen, intohimo, elämänhallinta, turva, ura, osaamisen hyödyntäminen, palkka, loma, työssäoppiminen, unelmat, tasapaino elämän eri osa-alueiden välillä, verkostoituminen.

Lounaan jälkeen lähdettiin kirjojen pariin. Tehtävänä oli silmäillä, tutustua ja selailla pöydällä olevia kirjoja ja poimia itselle se kirja, mikä kutsui eniten: Ota kirja, tutustu, omalla tavallasi. Poimi kirjasta se asia, sanoma, joka vie sinua eteenpäin matkalla kohti Töitä!

Kohti unelmaduunia_kuva2

Kirjoja jotka kiinnostivat

Poimintoja:

 • Hyödynnä tyytymättömyytesi, ota se voimavarana käyttöön
 • Tee heikkoudesta vahvuus
 • Tee vaikeat asiat selkeiksi ja ymmärrettäväksi
 • Idean idea selviää usein vasta toteutuksessa
 • Jos sinua ei kuunnella, puhu kovempaa, jos se ei toimi, kuiskaa.
 • Ei niin pientä tai mitätöntä pelkoa etteikö se voisi halvaannuttaa.
 • Ei asiat ihmettelemällä parane.
 • Tiedosta rajalliset ajatukset
 • Muutos on mahdollista
 • Opettelemaan sanomaan ei.
 • Kokeile ideoita senkin uhalla että suurin osa epäonnistuu.
 • Jos et saa puhetta alle 20 minuuttiin, kirjoita kirja.
 • Tunnista mitä sinulla jo on.
 • Hae vastakohtien avulla mitä et vielä tiedä.

Ensimmäiseen ”etätyöviikkoon” lähdettiin uteliaisuudella, strukturoidusti ja dokumentoiden. Kunkin tehtävänä oli lukea kirja, joka vie eteenpäin matkalla kohti Töitä! Lisäksi tavoitteena oli tutustua oman mielenkiinnon ja uteliaisuuden herättämiin aiheisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

LeanInno 15.4.2016

Töitä! -koulutukseen osallistujat olivat ensimmäisen ”etäviikon” aikana tutustuneet oman mielenkiinnon ja uteliaisuuden herättämiin aiheisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Ajatuksia uteliaisuus-teemaan liittyen:

”Uteliaisuus on polttoainetta ihmiselle”

”Työ- ja yksityisminää ei voi erottaa, työtä tehdään omalla persoonalla”

Lisäksi tunneälyyn, jatkuvaan kehittymiseen ja persoonallisuuden piirteisiin liittyvät asiat kiinnostivat. Töitä! -koulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa esillä olleet kirjat olivat innostaneet lukemaan.

Töitä! -prosessia käytiin läpi tutustumalla seuraaviin työkaluihin: Simon Sinekin kultainen ympyrä (teoksesta Start with why?), Cunninghamin oppimissopimusmalli, Isaacsin tiimioppimismalli ja Nonakan & Takeuchin SECI-malli. Matkalla kokeillaan monipuolisesti tiimioppimisen, palvelumuotoilun, innovoinnin ja ketterän kehityksen työkaluja.

Kohti unelmaduunia_kuva3

Summa summarum: Yllä kuvattua kokonaisuutta Töitä! muuttaa todellisuudeksi.

Mihin voin vaikuttaa?

Näemme useimmiten esteet tiellämme eli ne asiat, jotka estävät meitä tekemästä jotain. Toisella ”etätyöviikolla” keskitytään niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Lisäksi kukin osallistuja ruokkii uteliaisuuttaan lukemalla jälleen yhden omavalintaisen kirjan, joka vie eteenpäin matkalla kohti Töitä!Kohti unelmaduunia_kuva4

LeanInno 22.4.2016

Kolmannella tapaamiskerralla lähdettiin kartoittamaan unelmaduunia tunnistamalla kiinnostavia yrityksiä ja potentiaalisia tehtäviä niissä. Työkaluna hyödynnettiin palvelumuotoilun työkaluista tuttuja personaksia ja muun muassa liiketoiminnan kehittämisessä käytettyä Value Proposition Canvasta. Lisätietoa menetelmistä löytyy esim. Service design tools ja http://www.businessmodelgenerator.com.

Kohti unelmaduunia_kuva5

Kohti unelmaduunia_kuva6

Päivän aikana personaksia työstettiin yksin ja pareittain. Lisäksi pohdittiin, millaisia tiedonkeruumenetelmiä voisi hyödyntää lisätiedon keräämisessä unelmaduunista. Kolmannen etäviikon aikana tehtävää jatkettiin eli haettiin tietoa eri tavoilla unelmayrityksistä ja tehtävistä sekä tarkoituksena oli työstää personaksia eteenpäin.

Kohti unelmaduunia_kuva7

Päivän lopuksi tehtiin Motorola:Kohti unelmaduunia_kuva8

 1. Mikämeni hyvin? Mistä pidin?
 2. Mikämeni huonosti? Mistä en pitänyt?
 3. Mitäopimme?
 4. Mitäviemme käytäntöön?