Kirjoittanut: Otto Kanervo ja Onnistujat -ryhmä

Töitä! -projektin ja Urapurjeen ensimmäinen työnhaunvertaisryhmä alkaa olla onnistuneesti takana. Olemme kokoontuneet syksyn aikana yhdeksän kertaa pienryhmässä pohtimaan nykyaikaisen työnhaun kiemuroita sekä hakemaan töitä. On siis tilinpäätöksen aika. Mitä menneistä viikoista jäi meille käteen?

Ensin on ehkä kuitenkin syytä aloittaa aivan perusteista, sillä vertaisryhmätoiminta ei ole Suomessa vielä kovin tunnettua työnhaun kontekstissa ja saattaa siksi herättää kysymyksiä ja epäluuloja. Mitä hyötyä vertaisryhmästä voi saada omaan työnhakuunsa vai voiko ylipäätään mitään?

Yleisesti vertaisryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jonka jäsenet kokevat toisensa yhdenvertaisiksi jonkin tekijän, kuten koulutuksen tai työllisyystilanteen, suhteen. Vertaisryhmässä jaetaan kokemuksia, tukea, palautetta sekä uusia näkökulmia ja samalla luodaan luottamusta tulevaisuuteen. Ryhmä palvelee ja tukee siihen osallistuvia yksilöitä heidän omien ajatustensa, asenteidensa, tunteidensa, tietojensa ja taitojensa jäsentämisessä. Vertaisryhmän toiminta nojaa osallistujien tasa-arvoisuuteen, aktiivisuuteen, yhteisiin kokemuksiin sekä ehdottomaan luottamukseen osallistujien kesken.

Tässä valossa oman ryhmämme toiminta onnistui erinomaisesti. Vaikka alku on tunnetusti aina hankalaa, niin nopeasti ryhmämme löysi yhteisen sävelen. Osallistujien sopivasti yhtenäinen, mutta silti riittävän erilainen koulutustausta, sekä yhteiset haasteet työnhaussa hitsasivat ryhmämme nopeasti yhteen. Alussa jo pelkästään yhdeksän erilaisen uratarinan kuuleminen oli palkitsevaa siitä näkökulmasta, että kukaan ei ole yksin työnhaun haasteiden edessä, vaan vastaavia hankaluuksia löytää koulutusta vastaavia töitä on myös monilla muilla osaavilla ja fiksuilla ihmisillä.

Ryhmä auttoi meitä myös rytmittämään ja jäsentämään omaa työnhakuamme, sillä se rakentuu yhdeksän viikon joustavasti muokattavalle ohjelmalle, joka on Akavan liittojen uravalmentajien suunnittelema ja käytössä vastaavissa korkeakoulutettujen työnhakuryhmissä Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Eri tapaamiskertojen aiheet vaihtelivat ansioluetteloiden ja hakemusten kommentoinnista oman osaamisen tunnistamisen kautta arvojen ja persoonallisuuden tarkasteluun. Monta silmää ja erilaista näkökulmaa olivat suureksi avuksi ansioluettelon ja hakemusten päivittämisessä.

Muodollista ohjelmaa tärkeämpää ryhmämme toiminnassa oli toiveikkuus, aktiivisuus ja innokkuus, jota vertaistuki toi työnhakuun. Ryhmästä saimme tukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta ja saatoimme peilata omia ajatuksia toisten jakamiin ajatuksiin. Luottamuksen synnyttyä ajatukset työelämästä ja työnhausta alkoivatkin nopeasti lennellä. Kun joku kertoi omasta kokemuksestaan, niin muut jatkoivat ajatusta. “Mutta hei eikös näin voisi ajatella?”, “Oletko kokeillut tätä?”, “Tiedätkö tämän työnantajan, niillä voisi olla tarvetta osaamisellesi?” “Oletko jo hakenut tätä paikkaa?”, “Luitko lehdestä sen artikkelin?

Asioiden käsittely porukassa auttoi meitä selkiyttämään asioita ja muodostamaan jäsenneltyä kuvaa omasta tilanteesta sekä vahvisti viestintä- ja vuorovaikutustaitojamme.

Parasta kaikessa oli kuitenkin yhteinen tavoite ja motivaatio, jota toisten ryhmäläisten onnistumisista saattoi ammentaa. Ryhmämme tulokset olivatkin toiveita herättäviä, sillä yhdeksän viikon aikana alkuperäisestä ryhmästämme työllistyi kolme henkilöä. Kutistuva ryhmä ei masentanut meitä, vaan kannusti. Jos muutkin onnistuvat, niin miksen minäkin. Ryhmämme osasi aidosti iloilta muiden onnistumisista. Kääntää muiden onnistumiset ryhmämme yhteiseksi päämääräksi.

Kiitos syksyn vertaisryhmään osallistuneille. Kuluneet viikot ovat olleet hauskaa ja hyödyllistä aikaa kaikille. Vertaisryhmätoiminnassa on järkeä.


Urapurjeen toinen Vinssi-pienryhmä aloittaa 29.11.2016 – jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan tästä

Vinssi- pienryhmiin voivat osallistua kaikki Varsinais-Suomen alueella asuvat korkeasti koulutetut tai työelämässä vastaavat valmiudet saaneet, jotka ovat ilmoittautuneet TE-toimistossa työttömiksi työnhakijoiksi, tai ovat työttömyys uhan alla. Ryhmän tarkoitus on edistää työnhaussa tarvittavaa osaamista ja lisätä omia kontakteja ja verkostoa. Ryhmään valittavat henkilöt eivät kilpaile samoista työpaikoista.

Lisätietoja:
Mia Adolfsson, Urapurje/Vinssi-pienryhmä
+358 40 574 66 68 / mia.adolfsson@tek.fi
Lisätietoja myös verkossa: http://urapurje.strikingly.com/

Kirsti Haihu, Töitä! Osaaminen käyttöön -hanke
+358 40 515 7865 / kirsti.haihu@utu.fi
Pekka Tenhonen, Töitä! Osaaminen käyttöön -hanke
+358 2 215 4769 / pekka-tenhonen@abo.fi